Algemene voorwaarden

·        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Anovuurwerk in Milheeze optreedt als leverancier van producten.

·        Alle aanbiedingen van Anovuurwerk zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

·        De koopovereenkomst tussen Anovuurwerk en koper is tot stand gekomen op het moment dat betaling met IDEAL heeft plaatsgevonden.

·        Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van Anovuurwerk direct een email met de opdrachtbevestiging, tevens afhaal en betalingsbewijs.

·        De online geplaatste orders dienen vooruit met IDEAL betaald te worden. U kunt veilig en gemakkelijk uw online aankopen via uw vertrouwde betaalomgeving van uw eigen bank.

·        De levering van vuurwerk vindt uitsluitend en alleen plaats aan personen van 16 jaar of ouder en volgens de plaatselijke geldende (politie)voorschriften. Bij levering kan een legitimatie worden gevraagd. U bent zelf verantwoordelijk om de goederen die u gekocht heeft na ontvangst in de winkel te controleren of Anovuurwerk de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en direct nog in de winkel te reclameren zodra er iets niet geleverd is.

·        Anovuurwerk garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.

·        Anovuurwerk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruikt wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken onder slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw/woning gebruiken of de goederen op een andere manier gebruiken als op de verpakking is aangegeven.

·        Mocht u niet tevreden zijn over een product en/of dienst van Anovuurwerk neemt u dan direct contact met ons op.  Wij zullen trachten samen tot een oplossing te komen. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan een bevoegde rechter.

·        Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

·        Door een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.